Wat kost een uitvaart?

De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van uw wensen en de door u gemaakte keuzes. Zo maakt de keuze tussen begraven of cremeren al een aanzienlijk verschil in de kosten en heeft de voorkeur voor een bepaalde begraafplaats of de keuze voor een algemeen graf of een particulier graf grote invloed op de kosten. Elke gemeente hanteert bovendien zijn eigen tarieven, die per stad of dorp ook nog enorm van elkaar kunnen verschillen. Een uitvaartonderneming heeft daar uiteraard geen enkele invloed op.

Op basis van onze kennis en ervaring mag u ervan uitgaan dat de kosten voor een uitvaart al snel enige duizenden euro’s zullen bedragen. In dit bedrag zijn grafrechten of crematierechten niet inbegrepen, omdat deze tarieven, zoals eerder beschreven, per gemeente of organisatie kunnen verschillen.

Afhankelijk van uw specifieke wensen kunnen er bijkomende kosten zijn, zoals kosten voor volgauto’s, consumpties op de begraafplaats of in het crematorium, bloemen, een kerkelijke plechtigheid of eventuele advertenties.

Wij realiseren ons dat een uitvaart niet altijd “standaard” hoeft te zijn en dat u daarom misschien meer informatie wenst over de kosten van een uitvaart. Een uitvaart volgens uw persoonlijke, individuele wensen. Vanzelfsprekend kunt u daarover altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.